Koperspiraal afraden bij vrouwen met hevig bloedverlies - is dat terecht?

26 september 2023|Door Titus Health Care

Koperspiraaltjes zoals T-Safe, Multi-Safe en Flexi-T zijn veilige en effectieve anticonceptiemethoden. Bij het gebruik van een koperspiraal behoud je je eigen cyclus en heb je elke maand een menstruatie. De eerste maanden na plaatsing kunnen menstruaties heviger zijn, daarna herstelt de natuurlijke cyclus zich. Soms kan er na deze gewenningsperiode blijvend iets meer bloedverlies zijn tijdens de menstruatie. Koperspiraaltjes worden dan ook vaak afgeraden bij vrouwen die van nature hevig menstrueren. Maar is dat terecht?

Onderzoek: laten vrouwen die hevig menstrueren hun koperspiraal vaker verwijderen?

Er is nog weinig onderzocht of koperspiraaltjes goed worden verdragen door vrouwen die van nature ruimer bloedverlies hebben tijdens hun menstruatie. Daarom wilden Amerikaanse onderzoekers weten of vrouwen die al hevige menstruaties hadden vóór het plaatsen van een koperspiraal een hoger risico hadden om hun spiraaltje vroegtijdig te verwijderen dan vrouwen zonder een hevige menstruatie.

Opzet van de studie

De onderzoekers gebruikten data van het CHOICE-project, een prospectieve observationele cohort-studie waarbij vrouwen kosteloos een anticonceptiemethode mochten uitkiezen. Vrouwen konden voorafgaand aan de plaatsing zelf aangeven hoe ze hun menstruatie het afgelopen jaar hadden ervaren. Van de 918 deelnemers werden vervolgens 165 vrouwen ingedeeld in de hevig menstruatie groep, terwijl 753 vrouwen géén hevige menstruatie hadden. De twee groepen verschilden niet van elkaar wat betreft leeftijd, etniciteit, educatie, relatiestatus of socio-economische status. In de 12 maanden na de plaatsing werd bijgehouden hoeveel vrouwen van elke groep hun spiraaltje lieten verwijderen.

Conclusie: vrouwen met een hevige menstruatie laten hun spiraal niet vaker verwijderen

De onderzoekers vonden 12 maanden na de plaatsing van een koperspiraal geen significant verschil in het voortzetten van het gebruik tussen de twee groepen. In de hevige menstruatie groep had 80,2% haar spiraal nog, tegenover 85,0% in de niet hevige menstruatie groep. Het is mogelijk dat vrouwen die al gewend zijn aan een hevige menstruatie, toleranter zijn tegenover bloedverlies en daardoor minder geneigd zijn een koperspiraal te laten verwijderen. De onderzoekers denken daarom dat vrouwen die hevig menstrueren niet moet worden afgeraden om voor een koperspiraal te kiezen als effectieve vorm van hormoonvrije anticonceptie.

Vergelijking met andere studies: meer onderzoek nodig

De onderzoekers wilden hun resultaten vergelijken en vonden daarbij slechts één andere studie waarbij het baseline bloedverlies is meegenomen in de analyse. Daarom benadrukken de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is met grotere groepen vrouwen met hevige menstruaties om de anticonceptiecounseling voor hen te verbeteren.

Meer weten?

Het volledige artikel vind je hier (Hobby, J. H., Zhao, Q., & Peipert, J. F. (2018). Effect of baseline menstrual bleeding pattern on copper intrauterine device continuation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 219(5), 465.e1-465.e5). Eerder schreven we ook een blog over een ander onderdeel van het CHOICE-project. Dit onderzoek ging over de associatie tussen bloedings- en krampenpatronen bij LARC-methoden en tevredenheid.

Illustratie bij artikel koperspiralen afraden bij menorragie