NZa-tarieven 2024: Wat betekent dit voor het plaatsen of verwijderen van spiralen of het implantatiestaafje in de eerste lijn?

17 juli 2023|Door Titus Health Care

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor 2024 bekendgemaakt. De bekendmaking van de NZa-tarieven aankomend jaar heeft duidelijkheid gegeven over het tarief voor het plaatsen of verwijderen van spiralen of het implantatiestaafje in de eerste lijn. Deze tarieven hebben directe invloed op zorgaanbieders en patiënten en zorgen ervoor dat kosten voor op een transparante manier worden vastgesteld.

Nieuw NZa-tarief plaatsen/verwijderen spiraaltje of implantatiestaafje: € 77,85

Het nieuwe NZa-tarief voor het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje of het implantatiestaafje in 2024 bedraagt € 77,85. Dit is een verhoging van € 4,50 ten opzichte van 2023. Onder dit tarief vallen alle werkzaamheden die samenhangen met het aanbrengen, implanteren of verwijderen van een spiraaltje of implantatiestaafje. Dit tarief geldt dus zowel voor het plaatsen van een spiraaltje of implantatiestaafje als voor het verwijderen ervan. Bij verwijderen en plaatsen in hetzelfde consult, mag de prestatie maar één keer in rekening worden gebracht. Hoeft een spiraaltje of implantatiestaatje alleen verwijderd te worden? Dan mag het tarief ook in rekening worden gebracht.

Extra voorwaarden

Het tarief van € 77,85 dekt alle werkzaamheden rondom het plaatsen of verwijderen van een spiraal of implantatiestaafje, inclusief eventuele echo’s die nodig zijn. Als een andere zorgaanbieder handelingen verricht die onderdeel zijn van deze prestatie, kunnen deze handelingen via onderlinge dienstverlening worden verrekend.

Aanvullende voorwaarden huisartsenzorg

Voor de huisartsenzorg geldt nog een specifieke voorwaarde. De prestatie kan niet in rekening worden gebracht als de huisarts ook het inschrijftarief declareert voor dezelfde cliënt. In dat geval moet de betreffende zorg worden gedeclareerd via de prestatie ‘IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje’ binnen de regelgeving voor huisartsenzorg.

Meer informatie

Meer informatie over de NZa-tarieven 2024 is beschikbaar via de volledige prestatie- en tariefbeschikking verloskunde en de prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Daarnaast heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de belangrijkste wijzigingen voor huisartsen samengevat in een nieuwsbericht.

Titus Health Care nieuws