Minder zwangerschapsafbrekingen in 2021

7 november 2022

Elk jaar presenteert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) cijfers omtrent de Wet afbreking zwangerschap in een factsheet. Het aantal zwangerschapsafbrekingen ligt al lange tijd rond de 30.000 per jaar. Toch kunnen de bevindingen ons inzicht geven in de ontwikkelingen van de seksuele en reproductieve gezondheidszorg in Nederland.

Zwangerschapsafbrekingen: de cijfers

In 2021 werden in totaal 31.049 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 315 minder dan in 2020. De meeste vinden plaats in abortusklinieken (90%), de overige zwangerschapsafbrekingen in ziekenhuizen. Absoluut gezien waren de meeste zwangerschapsafbrekingen in Noord-Holland en Zuid-Holland. Relatief gezien vond bij vrouwen uit Flevoland het hoogste aantal zwangerschapsafbrekingen plaats.

Aantal zwangerschapsafbrekingen tussen 1985 en 2021
Bron: IGJ

Meer zwangerschapsafbrekingen bij buitenlandse vrouwen

Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij buitenlandse vrouwen is na een sterke daling in 2020 weer iets toegenomen. De coronacrisis en de reisbeperkingen zijn waarschijnlijk van invloed geweest op het aantal buitenlandse vrouwen dat in Nederland een abortus heeft ondergaan. In 2021 vielen 2.954 behandelingen in de categorie buitenlandse vrouwen, zo’n 9,5% van het totaal.

Meeste zwangerschapsafbrekingen in eerste 8 weken

Van alle zwangerschapsafbrekingen vindt 85% plaats in het eerste trimester (tot 13 weken zwangerschap). De overige zwangerschapsafbrekingen vinden plaats in het tweede trimester (vanaf 13 weken). De meeste zwangerschapsafbrekingen (65%) vinden plaats in de eerste 8 weken.

Zwangerschapsafbrekingen naar duur zwangerschap
Bron: IGJ.nl

Daling aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners stagneert

De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden in 2021 plaats bij vrouwen van 30 tot 35 jaar, namelijk 24%. In de afgelopen 20 jaar liet het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners een dalende lijn zien. In 2019 werd deze trend voor het eerst doorbroken toen het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners steeg. In 2021 waren 2.383 afbrekingen een tienerzwangerschap (tot 20 jaar), waarvan 101 bij meisjes jonger dan 15 jaar.

Zwangerschapsafbrekingen naar leeftijd
Bron: IGJ.nl

Abortusratio

De abortusratio is het aantal abortussen per 1.000 levend geboren kinderen in een jaar. In 2021 werden meer kinderen geboren dan in de jaren ervoor. Daarnaast waren er minder zwangerschapsafbrekingen. De abortusratio daalde van 169 in 2020 naar 157 in 2021.

Recidief

Ongeveer een derde van alle zwangerschapsafbrekingen vindt plaats bij vrouwen die al eens eerder een zwangerschapsonderbreking hebben ondergaan. Bij 10% van de behandelde vrouwen zijn er al twee of meer zwangerschapsonderbrekingen aan voorafgegaan. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Bron: IGJ.nl

Anticonceptie na abortus

Bijna de helft van de vrouwen werd voor anticonceptie door de abortuskliniek verwezen naar de huisarts. Ben je benieuwd naar hoe anticonceptiezorg in de abortuskliniek wordt toegepast om herhaalde abortus te voorkomen? Lees hier meer over het onderzoek van het Vrouwen Medisch Centrum over het wegnemen van financiële barrières voor kwetsbare vrouwen om na een abortus te kiezen voor langdurige anticonceptie.

Bronnen