Are there unmet needs in contraceptive counseling and choice?
TANCO = Thinking About Needs in COntraception

Meer behoefte aan anticonceptiecounseling dan zorgverleners inschatten

Internationaal onderzoek met 6027 vrouwen wijst uit dat zorgverleners de behoefte van vrouwen aan aanvullende anticonceptie counseling niet altijd juist inschatten.

Door middel van enquêtes werden vrouwen uit 11 landen gevraagd naar hun kennis over anticonceptie, tevredenheid en behoefte aan meer informatie van zorgverleners. Over het algemeen waren vrouwen tevreden met de anticonceptiemethode die ze gebruikten. Daarbij was de tevredenheid over langdurige anticonceptiemethoden, zoals het spiraaltje of implantatiestaafje, hoger dan van kortwerkende anticonceptiemethoden.

Gynaecologen, huisartsen en verloskundigen werd gevraagd de interesses en behoeften van hun patiënten in te schatten op het gebied van anticonceptiecounseling. Daaruit bleek dat die interesse vaak werd onderschat. Zo dachten zij dat slecht 38% van de vrouwen geïnteresseerd zou zijn in aanvullende counseling over langdurige anticonceptiemethodes. Maar liefst 73% van de vrouwen gaf aan dat zij een langdurige anticonceptiemethode zouden overwegen, als zij hierover meer informatie hadden gekregen.

De onderzoekers stellen dan ook dat er kansen liggen voor een verbeterde counseling en het ontkrachten van mythes rondom langdurige anticonceptie ter vergroting van de kennis en tevredenheid van vrouwen over hun anticonceptiekeuze.

Referentie:

Merki-Feld, G. S., Caetano, C., Porz, T. C., & Bitzer, J. (2018). Are there unmet needs in contraceptive counselling and choice? Findings of the European TANCO Study. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 23(3), 183–193. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1465546