COCO-studie: positieve effecten bij gezamenlijke besluitvorming in anticonceptiecounseling

3 mei 2022

Uit recent onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in anticonceptiecounseling komen twee belangrijke inzichten naar voren. De COCO-studie (volledige titel: Evaluation of a patient-centered, needs-based approach to support shared decision making in contraceptive counselling) laat zien dat een gestructureerde aanpak van counseling bij zowel vrouwen als gynaecologen leidt tot een hoge tevredenheid. Daarnaast zijn vrouwen bij deze aanpak zes maanden na de counseling gemiddeld tevredener over hun gekozen anticonceptiemiddel.

De COCO-studie is een prospectieve studie in Duitsland waaraan 1176 vrouwen en 92 gynaecologen hebben deelgenomen. Vrouwen vulden een intake vragenlijst in over anticonceptiebehoeften voorafgaand aan het counselinggesprek. Daarmee konden vrouwen van tevoren aangeven wat zij belangrijk vonden bij het kiezen voor een anticonceptiemethode. Uit dit onderzoek blijkt dat deze gestructureerde aanpak bij 95% van de vrouwen en 72% van de gynaecologen tot een hoge tevredenheid leidt.

Na het counselinggesprek gaf gemiddeld 56% van de vrouwen aan geïnteresseerd te zijn om te veranderen van anticonceptiemethode. Bij de groep vrouwen die een spiraal hadden, wilde een veel kleiner aantal veranderen van methode: van de vrouwen die een hormoonspiraal hadden was dit slechts 20% en voor vrouwen met een koperspiraal 18%.

Daarnaast wijst dit onderzoek uit dat 6 maanden na de counseling vrouwen tevredener waren over hun gebruikte anticonceptiemethode dan voor de counseling het geval was. Voorafgaand aan de counseling was 33% zeer tevreden en 31% zeer ontevreden. Na de counseling was maar liefst 65% zeer tevreden en maar 5% van de vrouwen zeer ontevreden. Het actief betrekken van vrouwen bij de gezamenlijke besluitvorming lijkt dus een belangrijke rol te spelen in anticonceptiecounseling.

 

Referentie:
Bitzer, J., Oppelt, P. G., & Deten, A. (2021). Evaluation of a patient-centred, needs-based approach to support shared decision making in contraceptive counselling: the COCO study. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 26(4), 326–333. https://doi.org/10.1080/13625187.2021.1908539