In Farmacotherapie voor de Huisarts 2016, ook bekend als het NHG formularium, staat vermeld dat er een voorkeur uitgaat naar de T-Safe CU 380A koperspiraal of de Multiload (1).

Sinds december 2015 is Multiload niet meer verkrijgbaar (2), daarmee geniet de T-Safe spiraal als enige de voorkeur van het NHG.

Waarom is T-Safe het beste alternatief voor de Multiload?
1. T-Safe geniet de voorkeur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (3).
2. T-Safe is de meest effectieve en veilige koperhoudende spiraal (4).
3. T-Safe is geschikt voor alle vrouwen en als enige geregistreerd voor een verblijfsduur tot 10 jaar.


 

  1. Damen-van Beek, Z., Jongh, E. de & Verduijn, M.M. (2016). Farmacotheraptie voor de huisarts. NHG zakboekformularium, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  2. https://farmanco.knmp.nl/tekortgeneesmiddelen/endocrien/koper
  3. NHG Standaard Anticonceptie M02, December 2011, Noot 21 betrouwbaarheid koperspiraal
  4. Geneesmiddelenbulletin, november 2008, jaargang 42 nummer 11, Ontwikkelingen in anticonceptie