Sinds december jl. is de Multiload niet meer verkrijgbaar (zie website farmanco).
De T-Safe spiraal (ZI 15539377) vormt het beste alternatief. T-Safe geniet de voorkeur van het NHG en is als enige IUD geregistreerd voor een verblijfsduur tot 10 jaar. Vraag nu kosteloos een T-Safe demonstratiepakket aan via info@titushealthcare.nl of kijk op www.t-safe.nl.

NHG Standaard Anticonceptie M02, December 2011, Noot 21 Betrouwbaarheid koperspiraal:
“De betrouwbaarheid van diverse beschikbare koperspiralen bedraagt 0,1 tot 1,0 zwangerschappen per 100 vrouwen na 1 jaar. Omdat er voor de Gynefix een speciale inbrengtechniek is vereist en omdat met de Flexi-T spiraal geen klinische onderzoeken zijn gedaan, gaat de voorkeur uit naar de T-Safe® Cu spiraal en de Multiload® Cu spiraal.”

 

Graphic: Voor wie is het T-Safe spiraaltje geschikt