Zwangere vrouwen krijgen vaak het advies om op hun linkerzij te slapen om complicaties te voorkomen. Studies uit het verleden suggereerden dat slapen op de rug of de rechterzij een slechte invloed zou kunnen hebben op de doorbloeding van bloedvaten naar de baarmoeder.

Een nieuwe Amerikaanse prospectieve studie, dat deze maand is gepubliceerd in het tijdschrift Obstretics & Gynecology, stelt dat verschillende slaaphoudingen geen verhoogde kans geven op complicaties tijdens de eerste 30 weken van de zwangerschap.

Deze retrospectieve studies werden gedaan bij kleine groepen vrouwen en na afloop van een stilgeboorte wat de kans op bias groter maakt.

Volgens de auteur Dr. Robert Silver van de University of Utah School of Medicine zou het advies om alleen op de linkerzij te slapen, onnodige angst kunnen inboezemen bij vrouwen. Zelfs wanneer zulke adviezen voorzichtig wordt gebracht kan het leiden tot slaapgebrek, schuldgevoelens en schaamte wanneer er wél iets gebeurt.

Silver et al. onderzochten de data van 8709 vrouwen, die zwanger waren van hun eerste kindje. Daarbij werd naar de slaapgewoontes gevraagd tijdens de eerste 30 weken van hun zwangerschap. Daarnaast werd bij een derde van de vrouwen de slaapposities objectief vastgelegd door middel van videocamera’s. In de onderzoeksgroep ondervond 22% van de vrouwen later complicaties, zoals stilgeboorte, hoge bloeddruk en laaggeboortegewicht. Er werd echter geen link gevonden tussen deze zwangerschapscomplicaties en de slaapposities. Andere factoren als overgewicht en roken gaven wel een hoger risico op complicaties. Slaapposities tijdens het laatste gedeelte van de zwangerschap zijn niet onderzocht.

Samengevat: vrouwen moeten vooral slapen in een houding die voor hen het meest comfortabel is.

Bron: Silver, R. M., Hunter, S., Reddy, U. M., Facco, F., Gibbins, K. J., Grobman, W. A., … Study, O. (2019). Prospective Evaluation of Maternal Sleep Position Through 30 Weeks of Gestation and Adverse Pregnancy Outcomes, 00(00), 1–10. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003458