Per 1 november 2018 is de PRK naamgeving van het T-Safe koperspiraal aangepast in de G-Standaard. Apotheekkennisbank en Geneesmiddel Nieuws wijden hier artikelen aan. Er zijn meerdere koperspiralen op de markt met verschillende betrouwbaarheid, verblijfsduur en inbrengsysteem. T-Safe is het meest betrouwbare, meest gebruikte koperspiraal en geniet de voorkeur van de NHG-standaard. Alle koperspiralen hebben nu een eigen PRK-code om ongewenste onderlinge substitutie te voorkomen.

 

Geneesmiddel Nieuws

T-safe® koperspiraal

PRK wijziging
De PRK-naamgeving voor de T-Safe koperspiraal is per november aangepast in de G-Standaard. T-Safe CU 380 is de meest betrouwbare koperspiraal en geniet de voorkeur van het NHG. Substitutie met andere koperspiralen is zeer onwenselijk gezien de verschillen in betrouwbaarheid, verblijfsduur en inbrengsysteem. T-Safe heeft als enige spiraal een geregistreerde verblijfsduur van 10 jaar terwijl alle andere spiralen een verblijfsduur van 5 jaar hebben. Z-Index zal per 1 november 2018 de T-Safe CU, MI-DIU-T en T-protect een eigen, nieuwe PRK geven, waarbij in de PRK-naam de merknaam is opgenomen. Z-Index hoopt hiermee te voorkomen dat er ongewenste vergissingen of verwisselingen plaatsvinden bij het voorschrijven, bestellen en afleveren van koperspiralen.

 

Apotheekkennisbank

PRK-naamgeving T-Safe koperspiraal aangepast in G-Standaard

Er zijn meerdere koperspiralen op de markt, waarvan T-Safe CU 380 het meest gebruikte koperspiraaltje is. Maar het ene koperspiraaltje is de andere niet…. Ze zijn verschillend in betrouwbaarheid, verblijfsduur en inbrengsysteem. Daarom stelt het NHG: ‘De voorkeur gaat uit naar de T-Safe-Cu380A of een Multiload. De Multiload is echter niet meer verkrijgbaar.1

Onduidelijkheid en ongewenste substitutie
In de G-Standaard is op PRK-niveau onvoldoende informatie beschikbaar om de verschillende koperspiralen te onderscheiden. Een zeer onwenselijke situatie, die kan leiden tot ongewenste substitutie. Vrouwen denken hun anticonceptie voor 10 jaar geregeld te hebben, terwijl het geplaatste spiraal maar geregistreerd is voor 5 jaar anticonceptieve werking.

T-Safe heeft nl. als enige een geregistreerde verblijfsduur van 10 jaar (i.p.v. 5 jaar). De betrouwbaarheid van T-Safe CU 380A is het hoogst2 en T-Safe heeft een uniek en breed bekend insertiesysteem.

Helderheid voor iedereen
Z-Index zal per 1 november 2018 de T-Safe CU, MI-DIU-T en T-protect een eigen, nieuwe PRK geven, waarbij in de PRK-naam de merknaam is opgenomen3. Z-Index hoopt hiermee te voorkomen dat er ongewenste vergissingen of verwisselingen plaatsvinden bij het voorschrijven, bestellen en afleveren van koperspiralen4.

1. Farmacotherapie voor de huisarts, Z. Damen-van Beek, 2018 NHG.
2. NHG Standaard Anticonceptie M02, Noot 21 Betrouwbaarheid, 2011
3. Brief Z-Index 19 september 2018, onderwerp PRK-code koperspiralen
4. Brief Z-Index 6 maart 2018, onderwerp PRK codes koperspiralen