Nieuw tarief 2019
Per januari 2019 wordt het tarief voor zowel het inbrengen van een IUD of het inbrengen of verwijderen van een implantatiestaafje verhoogd naar € 63,53, voor zowel de huisarts als de verloskundige. Dat betekent dat het inbrengen van een spiraaltje door een verloskundige vergoed moet worden door de zorgverzekeraar.

Problemen bij de vergoedingen van het plaatsen van spiralen
Helaas zijn er verzekeraars, zoals o.a. DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid, die zich niet houden aan de gemaakte afspraken.
De polisvoorwaarden van deze zorgverzekeraars bevatten als voorwaarde, dat het plaatsen van een IUD in het ziekenhuis of bij de huisarts dient plaats te vinden. Dat is een ongeldige voorwaarde, want alle zorgverzekeraars moeten de zorg uit het basispakket vergoeden. Deze verzekeraars moeten dus hun polisvoorwaarden aanpassen!
Sinds 1 januari 2018 is het plaatsen van IUD in de Beleidsregel verloskunde opgenomen en maakt daarmee deel uit van de gewone verloskundige zorg die vergoed moet worden.

Juridische brief naar zorgverzekeraars
Titus Health Care heeft voor verloskundigen, die hiermee te maken hebben, een juridische brief laten opstellen die zij zelf naar de betreffende zorgverzekeraars kunnen versturen. De brieven zijn kosteloos te downloaden en kunnen na ondertekening verzonden worden naar de zorgverzekeraars.

Overige vergoedingsproblematiek
Er bereiken ons berichten dat enkele verzekeraars (o.a. CZ) het plaatsen van een spiraaltje door een verloskundige verrekenen met het eigen risico van de vrouw. Dit mag pertinent niet! Download hier de juridische brief voor CZ.
Verloskundigenzorg is geen medisch specialistische zorg en valt buiten het eigen risico, zoals dat het geval is bij de huisarts. Zorgverzekeraars mogen niet zelf bepalen wat onder het eigen risico valt.

Mochten jullie nog andere vergoedingsproblematiek tegenkomen, meld het bij de KNOV en stel ook ons hiervan op de hoogte. Stuur een e-mail naar Daniëlle van Veen (danielle@titushealthcare.nl) voor Zuid-Nederland, Chantal van der Voort (chantal@ titushealthcare.nl) voor Zuid-Holland en Zeeland en Lisette Sier-Wismeijer (lisette@titushealthcare.nl) voor midden- en Noord-Nederland.
Wij verzamelen al jullie meldingen en klachten en ondernemen desgewenst actie.
Tot de volgende nieuwsflits!

Vriendelijke groet,

Daniëlle, Chantal en Lisette