CDA-minister De Jonge (Volksgezondheid) wil het aantal (herhaalde) abortussen terugdringen door het vergoeden van het plaatsen van duurzame anticonceptiemiddelen, zoals een spiraaltje, in abortusklinieken.

Een derde van de behandelde vrouwen heeft al eerder een abortus ondergaan. De Jonge schrijft: ‘De kern van het probleem bij een groot aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen is het ontbreken van adequate Anticonceptie.’

De nota Medische Ethiek, waarin ook euthanasie is opgenomen, wordt komend najaar in de Tweede kamer besproken.