Titus Health Care heeft per 1 maart 2016 de Multi-Safe CU 375 koperspiraal geïntroduceerd op de Nederlandse markt. De Multi-Safe CU 375 is een generieke variant van de uit de handel genomen Multiload-Cu 375, met identieke afmeting en hoeveelheid koper. De Multi-Safe CU 375 heeft een geregistreerde verbruiksduur van 5 jaar.

Multi-Safe - hormoonvrij koperspiraaltje

De T-Safe koperspiraal geniet echter de voorkeur van het Nederlands Huisartsen Genootschap, aangezien de T-Safe het meest effectief is in het voorkomen van een zwangerschap en als enige spiraal geregistreerd is voor een verblijfsduur tot 10 jaar.

De Multi-Safe short is geschikt voor vrouwen met een kleine baarmoeder (< 6 cm). Deze spiraal heeft een verblijfsduur tot 5 jaar.