Fertiliteit

Titus Health Care draagt via zusterbedrijf ARTPred bij aan de ontwikkeling en marketing van een Fertility Microbiome Profiling test (ReceptIVFity). Deze test kan voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen inzichtelijk maken wanneer een IVF-behandeling niet zal helpen bij het zwanger worden.

ReceptIVFity

Zusterbedrijf ARTPred heeft in samenwerking met het Rotterdamse Erasmus MC en de Vrije Universiteit Amsterdam een nieuwe fertiliteitstest (ReceptIVFity) ontwikkeld. De ReceptIVFity-test geeft vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen inzicht in de kansen in IVF of ICSI op basis van het microbioom profiel.
Deze test is gedurende de ‘ReceptIVFity-I studie’ gevalideerd in acht Nederlandse ivf-klinieken. De ReceptIVFity-test is CE-IVD  gecertificeerd. ReceptIVFity wordt nog niet vergoed, maar is in een select aantal ivf-klinieken (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Elisabeth Ziekenhuis Tilburg) al wel beschikbaar. Alle informatie over deze test is te vinden op www.receptivfity.com.

ReceptIVFity